galerie
100

expo van de maand

Nynke Vissia

abstract-realisme

Het abstract-realisme van Nynke Vissia. Door Aja Waalwijk

Nynke Vissia exposeert tot 29 september een twintigtal foto's in Zaal 100. Zij studeerde Rechten aan de UvA (Universiteit van Amsterdam), volgde een jaar de opleiding Beeldende Vorming aan de AHK (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) en werkte daarna als vormgever en fotograaf, o.a. voor de SP (Socialistische Partij).

De afbeeldingen hebben eerder een schilderkunstige dan aan een fotografische insteek. Het merendeel bestaat uit abstract geometrische vormen, ontstaan door uitkaderingen van vlakken, schaduwen en lijnen. Nynke kadert kaders uit en opent daarmee nieuwe en onverwachte ruimtes. Naast abstract werk zijn er ook verhalende voorstellingen. Zo is er één waarop een spoor op een besneeuwd terrein doodloopt bij een immense bakstenen muur. Dat is al opmerkelijk, maar daar waar het eindigt is op de muur ook nog eens het contour van een afgebroken huis zichtbaar. Het is alsof er mensen door een niet bestaande deur naar binnen zijn gestapt.

Trapportalen, fragmenten van deuren, ramen of muren worden tot dynamische composities door perspectivische werkingen, ontstaan door schaduwen en hoeken. Ontdaan van context worden vlakverdelingen en schaduwen tot abstracties omgetoverd. Een verticale lijst met daarin een gele en een bruin-groene baan is niet meer dan een dunne strook, maar het geheel heeft een ruimtelijke uitstraling die verder gaat dan het werk groot is. Het beeld bestaat uit een gele en afwisselend groen/bruine baan. Bij nadere beschouwing blijkt het de rand van een gele zuil naast een boomstam.

Lijsten spelen eveneens een rol in haar werk. Zo is er ook een foto van een lege steeg vol dichtgetimmerde ramen in een bruine lijst die naar binnen afloopt en de beschouwer als het ware naar binnen zuigt. Nynke: “Ik zoek orde en ben om die reden gefascineerd door kaders. Er ontstaan vaak lege kaders in mijn foto’s. Ik zie namelijk overal lijnen en vlakken. Mijn vader was timmerman. Misschien is het zijn timmermansoog? Hout, daar heb ik trouwens ook iets mee. Ik start binnenkort als leerling lijstenmaker via de Ambachtsacademie. Lijsten hebben alles met kunst te maken en spelen steeds vaker een rol in mijn werk. Dat is geen toeval. Ik ben een perfectionist en dat is voor dit vak alleen maar goed. Ik kan niet meer om de lijst heen en ga het experiment opzoeken.

Behalve de expositie in Zaal 100 is er tot december ook werk van Nynke te bewonderen in de Coffee Roastery aan het Van Limburg-Stirumplein.