galerie
100

Expo van de maand

vrouwenposters van Leah Sand Soetendorp

opening wo 27/3 - vrouwenavond zo 24/3

 

door Aja Waalwijk

Vrouwenposters en vrouwenavond in Zaal 100 

Al twintig jaar organiseert de in Israël woonachtige Leah Sand Soetendorp maandelijks een vrouwenavond in Me’or Modi’im, gelegen tussen Jeruzalem en Tel Aviv.

Zij maakt daarvoor posters op A4 formaat die qua vorm en inhoud inhaken op een vast thema dat de maand typeert. Elke maand heeft ook een specifiek teken, woord of symbool. Dat betekent dat deze jaarlijks terugkeren in de lay-out van haar affiches. Zo zijn er spiralen, poorten, opstijgende geuren en natuurlijk heel veel vrouwportretten.

De eerste dag van een nieuwe maand valt samen met de nieuwe maan. Dat is de dag waarop vrouwen traditioneel samenkomen om tikun te vieren. Tikun betekent reparatie en wordt gezien als de dag om aan jezelf en dus aan een betere wereld te werken. De joodse (maan)kalender kent elke drie of vier jaar dertien maanden. Dat dit in Nederland ook eens het geval was, verklaart het woord maand. Een maand was op de omwentelingen van de maan gebaseerd en niet op de twaalf wentelingen van de aarde om de zon.

De posters zijn ware kunstwerkjes. Getekende of geschilderde afbeeldingen en woorden, maar ook collages en tekeningen met uitgeknipte stroken tekst beplakt, wisselen elkaar af. Elke poster vertelt een verhaal. Op de posters over de ‘tikun van het horen’, vormt het oor van een vrouw het middelpunt van de compositie. Maar de schildering van een oor kan zich ook uitvergroten als de rimpelingen op een wateroppervlak. Op die over de tikuns van de geur en de intimiteit is in art-decostijl een bloem geschilderd of er worden opstijgende geuren gesuggereerd in een fijn lijnenspel. Regelmaat is voor Leah belangrijk. Het zich elke maand concentreren op een gedachte en daarover te wisselwerken met andere vrouwen geeft haar houvast.

Als dochter van de beroemde Rabbijn Dr J.Soetendorp (1914-1976) heeft Leah nog steeds vaste voet in Amsterdam. Omdat haar broer Bentsion in de Staatsliedenbuurt woont, bezoekt ze af en toe ook het restaurant in Zaal 100. Ter afwisseling organiseert ze daarom op zondag 24 maart, vanaf 20:30 uur een vrouwenavond aldaar. Vrouwen van alle gezindten of achtergrond zijn welkom. De Tikun vanaf 21 maart is het lot (Poerim). Leah Sand Soetendorp: “Tijdens de Babylonische ballingschap veranderde een onheilslot in de blijdschap om het overleven. Alles wordt dan omgekeerd. Het is de dag van de omgekeerde boosheid. De vraag is hoe je dat kunt doen, zonder op je hoofd te vallen”.

Vrouwenavond zondag 24 maart 20:30 uur. Zaal open vanaf 19:30 uur.

Expositie van 27 maart tot 27 april. Opening woensdag 27 maart 20:30 uur.