Over Zaal 100

Podium voor Ongehoord Geluid

Zaal 100 is er voor van alles, maar niet voor alles: geen privéfeesten, partijpolitieke of religieuze bijeenkomsten, hersenloze disco of andere rituelen, maar wel voor tenenkrommend amateurtheater, merkwaardige concerten, bizarre dansvoorstellingen, dichtkunst van wisselende kwaliteit, exposities van Jan en Alleman, minicongressen, obscure vergaderingen en andere geheimzinnige bijeenkomsten die moeilijk elders een plek kunnen vinden.

Wil je meer weten, bel of fax ons op 020-6880127, of  mail:  zaal100@wittereus.net

routebeschrijving