Vereniging

Zaal 100 is een kunstinstelling die experiment en talentontwikkeling centraal stelt. Laagdrempeligheid, improvisatie, avontuurlijk en dynamisch zijn de kernwoorden.

Zaal 100 is een vereniging. De Algemene Leden Vergadering is het hoogste orgaan en controleert het bestuur. Zitting hebben vrijwilligers en de vaste bespelers bestuur en personeel – al met al zo’n 25 zetels. Lidmaatschap van de vereniging kan worden aangevraagd en worden gehonoreerd door de ALV. Deze structuur is bijzonder, want de meeste vergelijkbare accommodaties opereren als stichting. Maar de verenigingsvorm is veel democratischer en past daarom goed bij Zaal 100. Er is een zeskoppig bestuur,  en een groep onbetaalde medewerkers (20-25).

De vereniging Zaal 100 heeft ten doel een plek en podium te bieden voor kwetsbare nichekunst. Of dit nu muziek, poëzie, dans, theater of beeldende kunst is. Omdat in Zaal 100 een ruime plek is ingeruimd voor jazz en geïmproviseerde muziek is het een voorportaal voor grotere podia zoals het Bimhuis.

Zaal 100 heeft door zijn ligging midden in de wijk vanzelfsprekend ook een functie in de buurt. Zaal 100 draagt op positieve wijze bij aan de diversiteit en leefbaarheid van de wijk. We besteden daartoe speciale aandacht aan de activiteiten voor, met en in de buurt. Samenwerking met SVP-kunst, diverse muziekscholen uit de buurt en de winkeliersvereniging zijn hier goede voorbeelden van. Ons restaurant is een echt buurtrestaurant, en veel vaste bezoekers komen uit het stadsdeel.